YASAL BİLGİLER

GİZLİLİK UYARISI

 

Genel

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Uyarısı”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

www.senedit.com internet adresi internet üzerindedir ancak kayıtlar ve müşteri bilgileri internet üzerinde değildir. Tüm müşteri bilgileriyle, bu bilgilerin fer-i nitelikteki uzantıları bilgi depolama merkezinde olup tam güvenlik altındadır. Site yüksek güvenliklidir. SenEDIT, bilişim teknolojilerinin elverdiği ölçüde web sitesinin güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.Web sitesinin ve içeriği bilgilerin gizliliği ile ilgili verilen taahhütler sadece www.senedit.com içerisinde geçerlidir, hiçbir şekilde bu adresten başka bir adreste bulunan web sitelerini kapsamaz. Senedit.com web sitesi üzerinde bulunan, diğer web sitelerine ait linkler, reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin; bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan SenEDIT sorumlu değildir.

Bilgilerin Paylaşımı

SenEDIT bu site aracılığıyla üçüncü kişilerden aldığı ya da müşterilerine ait olan bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. SenEDIT; tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde bu bilgileri açıklayacaktır. Müşterilerimizin web sitemiz üzerinden yaptıkları işlemler, kendilerinin rızası olmadıkça diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Diğer Hükümler

Web Sitemiz’de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki her türlü telif hakları, SenEDIT’e aittir. Web sitemiz üzerinde yayınlanan hiçbir yazı veya grafik veya veri üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan içerik materyali ya da yerine getirdiği fonksiyonlar, başka mecralarda yayınlanamaz, SenEDIT’in izni olmadan internet sitelerine link verilemez. SenEDIT politikasında değişiklikler yapabilir, bu nedenle “Gizlilik Uyarısı” sayfasını periyodik olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu “Gizlilik Uyarısı” SenEDIT’in web sitesi ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkiyi oluşturur, taraflar veya bu site nedeniyle oluşmuş her türlü ilişkinin tarafları açısından bağlayıcıdır. Aksi yazılı olarak bilahare kararlaştırılmadıkça, www.senedit.com’a karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

 

SENEDIT TÜKETİCİ HAKLARI BİLDİRGESİ

1. SenEDIT, kendi alanıyla ilgili olarak tüketicilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verecek hizmetin üretim ve dağıtım/teslim şekillerini kolaylaştırmak ile yükümlüdür.

2. SenEDIT,

 • Hizmetin sağlanması için yüksek ahlaki davranış seviyesini temin etmekle,
 • Tüketicileri olumsuz yönde etkileyebilecek davranışlardan kaçınmakla,
 • Tüketiciyi koruma alanında yasaların öngördüğü faaliyetlerde bulunmakla,
 • Hizmetin seri ve kaliteli bir zemin içinde sunulmasını taahhüt etmekle
  yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3. SenEDIT müşterisi veya kullanıcısı veya www.senedit.com sitesi ziyaretçisi;

 • Almış olduğu ürünü (ürünün niteliği, kullanım şekli ve amacı dikkate alındığında) iade etme hakkının bulunmadığını,
 • Ürünün satışının yalnızca kredi kartları veya banka hesabına havale yöntemiyle ve def’aten (tek seferde ödeme) şeklinde gerçekleştiğini,
 • Ürünün sadece www.senedit.com veya SenEDIT tarafından yetkilendirilmiş internet sitelerinden yazılım indirme (download) yolu ile teslim edildiğini,
 • Gerçekleştirilen bir kredi kartı veya banka havalesi işleminin, gerçekleştiği zaman esas alınarak ilk 24 saat içerisinde ve sadece işlemi gerçekleştiren SenEDIT site ziyaretçisi veya SenEDIT kullanıcısı veya SenEDIT müşterisi veya SenEDIT tarafından tek taraflı olarak iptal edilebileceğini
 • SenEDIT’in SenEDIT kullanıcılarına veya SenEDIT müşterilerine veya www.senedit.com sitesini ziyaret edenlere önceden bilgi vermeden, yeni uyarlamalar çıkarabileceğini, fiyatlarını ve ödeme koşullarını değiştirebileceğini
  bildiğini kabul ve taahhüt eder.